ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวควรจะดูอะไร??ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวควรจะดูอะไร??

ก่อนซื้อหุ้น ตัวต้องดูอะไรบ้าง เป็นอีก ปัญหาคลาสสิกที่ถามง่าย แต่ว่าตอบยากมาก

เนื่องจากว่าปริศนานั้นช่างยืดยาวเกินกว่าจะตอบให้จบได้ในบรรทัดเดียว อย่างกระนั้นเลย วันนี้ ก็เลยเขียนบทความขึ้นมาตอบให้เสียเลยว่า การจะซื้อหุ้นสักตัวนั้นต้องพิจารณาอะไรบ้าง สาเหตุมหภาค บริษัทได้รับผลกระทบต่อปัจจัยมหภาคอย่างไรบ้าง แนะนำให้พิจารณาจาก PESTEL Model อย่างเช่น การบ้านการเมือง เศรษฐกิจ,โครงสร้างสังคม,เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และก็กฎหมาย ลักษณะอุตสาหกรรม บริษัทได้อยู่ในอุตสาหกรรมแบบใด และอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันมากแค่ไหน เสนอแนะให้พินิจจาก 5 Forces Model ได้แก่ ปัจจัยจากลูกค้า,ปัจจัยจากคู่ค้า ปัจจัยจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเอง,สาเหตุจากผู้เล่นรายใหม่ และปัจจัยจากสินค้าทดแทน พื้นฐานบริษัทเชิงคุณภาพ บริษัททำธุรกิจอะไร แล้วก็มีองค์ประกอบกิจการเป็นอย่างไรบ้าง ชี้แนะให้พิจารณาจาก Business Model Canvas ได้แก่ คุณค่าของบริษัท,ความเกี่ยวข้องกับลูกค้า,ช่องทางการจำหน่าย,กิจกรรมหลัก พาร์ทเนอร์หลัก,ทรัพยากรหลัก,โครงสร้างรายได้ และก็โครงสร้างต้นทุน รวมไปถึงอีกสาเหตุที่สำคัญมาก คือ การเสี่ยงของกิจการ เบื้องต้นบริษัทเชิงปริมาณ บริษัทมีงบการเงินยังไง และก็งบการเงินมีคุณภาพเท่าไร แนะนำให้ใคร่ครวญทุกงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน ,งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ,งบประมาณกระแสการเงินสด งบประมาณแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และก็ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวพัน สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ตัวบริษัทเองเลยเป็นผู้ที่เกี่ยวพันกับบริษัทนั้น ไล่ตั้งแต่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นใหญ่ นักลงทุนควรจะค้นหาเรื่องราวคดโกง หรือโอกาสที่จะโกงของแต่ละคนให้รอบคอบ โอกาสเติบโต ธุรกิจที่ดีจะต้องมีคุณภาพดีแล้ว ธุรกิจที่ดีก็ต้องมีการเติบโตด้วย นักลงทุนการวิเคราะห์โอกาสการเติบโตของรายได้ กำไรทั้งสิ้น แล้วก็โบนัสของบริษัท ผ่านมุมมองต่างๆราคาฐานรากของกิจการ บริษัทควรมีราคามากแค่ไหน นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่จะประยุกต์ใช้ในการประเมินมูลค่าอย่างมีเหตุผล เลือกแนวทางที่ยอดเยี่ยมรวมทั้งเหมาะสมกับธุรกิจ กลอุบายการลงทุน ก่อนที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นทุกหน นักลงทุนควรมีแผนในใจเสมอว่าจะมีเป้าการลงทุนอย่างไรบ้าง เมื่อไรจะซื้อ เมื่อใดจะถือ รวมทั้งเมื่อไรจะขาย การวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าจะมีผลให้การลงทุนมีคุณภาพ การจัดพอร์ตฟอลิโอ นอกเหนือจากที่จะซื้อหุ้นไหนแล้ว นักลงทุนยังจำเป็นต้องทราบอีกด้วยว่าจะซื้อหุ้นในจำนวนเยอะแค่ไหนของพอร์ต การจัดสรรการเสี่ยงของพอร์ตฟอลิโอ 10 จิตวิทยาการลงทุน สำหรับการลงทุนทุกคราว นักลงทุนจำต้องรู้จักตัวเอง และก็จำเป็นต้องรู้จักคนอื่นเหตุว่า แต่ละคนกำลังคิดอะไร แต่ละคนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ความรู้สึกแบบไหน อคติหรือข้อผิดพลาดใดกำลังเกาะซาบซึ้งใจของแต่ละคนอยู่ พวกเราจำเป็นต้องก้าวผ่านอคติในใจพวกเราเอง และก็พวกเราจำเป็นต้องใช้อคติที่อยู่ในใจคนอื่นๆให้มีประโยชน์ ทั้งปวงนี่หมายถึงสิ่งที่จำเป็นต้องพินิจก่อนซื้อหุ้น ตัว